Een Tiny Forest® in Groningen

Het Schrieverswold is een klein privébos in Warffum, in het noorden van de provincie Groningen. Het minibos is aangeplant op een particulier erf. Op het perceel was voor de aanplant van het Schrieverswold al een oude boomgaard aanwezig. Er stonden al veel fruitbomen zoals appel-, peren-, noten-, pruimen- en kersenbomen. Daarnaast stonden er een 30-tal oude inheemse bomen zoals elzen, esdoorns, essen, populieren en wilgen.

De aanleiding

Een voorgaande eigenaar van het perceel had veel hoge bomen (populieren) gerooid, hierdoor waren er grote kale stukken ontstaan. Astrid en Sven Schriever, de nieuwe eigenaren van het perceel, hadden via hun bedrijf contact met het IVN en Staatsbosbeheer. Bij deze samenwerking werd hun duidelijk dat het Instituut voor Natuureducatie (IVN) in Nederland bezig is met het stimuleren van het aanplanten van kleine bossen met inheemse planten, een zogenaamd Tiny Forest ®.

Astrid en Sven hebben meegedaan aan een prijsvraag van het IVN en hun stuk land in Warffum is door het IVN uitgekozen voor sponsoring van een particulier Tiny Forest®. De sponsoring bestond uit een gratis cursus Tiny Forest ® plantmethode en een mooi bedrag voor de aanschaf van het plantmeteriaal.

Schrieverswold | Torenweg 44 | Warffum | Groningen

Het doel

Omdat veel stukken op het perceel leeg waren was de aanblik van de tuin wel mooi maar nog niet prachtig. Daarnaast wilde de familie Schriever en huisvriend Ronald graag meer leven in de tuin. Leven van flora en fauna, van vogels en zoogdieren tot insecten. Om op het perceel meer biodiversiteit te creëren is gekozen voor een Tiny Forest ®. Dat is een klein bos met inheemse bomen en struiken, zo’n inheems bos groeit snel en heeft een dichte begroeiing. Naast het aanplanten van het nieuwe kleine bos is gekozen voor het aanplanten van jonge bomen door de gehele tuin. Dit is gedaan om nog meer kale plekken in de tuin op te kunnen vullen.

Plan van aanpak

Goede vriend Ronald, met groene vingers, heeft de IVN cursus Tiny Forest ® plantmethode gevolgd en is samen met Sven en Astrid begonnen aan de voorbereiding. Zo moest er eerst een veldverkenning plaatsvinden. Dat is een onderzoek naar de bomen, struiken en heesters die in de omgeving (straal 2km) van de plantlocatie groeien. Op basis van die informatie en een bodemonderzoek kon bepaald worden welke boomsoorten geschikt waren om aan te planten in het Schrieverswold.

Het maken van de bestellijst van planten en het vinden van leveranciers voor de planten werd een intensieve interactie met Google en het Internet. Voor het regelen van de materialen voor de bodemverbetering en de graafmachine werd Astrid ingezet. Allemaal acties die we moesten uitvoeren voordat we een plant in de grond konden steken. Sven en Ronald zijn eerst zelf begonnen met het maaien van het gras en het verwijderen van de bramenplanten op de plantlocatie.

Schrieverswold | Voorbereiding

Als doel hadden wij gesteld dat het nieuwe minibos in november 2019 geplant moest zijn. Nog voor de vorst en in de beste periode voor het ontwikkelen van het wortelgestel voor de planten. De benodigde acties om het minibos te realiseren zijn uitgevoerd van half september tot half november.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd met behulp van Internet en een grondboor. Via de website maps.bodemdata.nl is de grondsoort en de grondwatertrap opgezocht. De grondwatertrap geeft aan hoe de grondwaterstand in het gebied kan variëren. Hierdoor krijg je een indicatie van hoe nat of droog het gebied kan zijn. Door op een aantal plaatsen monsters te nemen van de grond met een grondboor is de vochtigheid van de grond verder onderzocht.

Met het bodemonderzoek middels de grondboor werd ook duidelijk tot hoe diep de grond is verdicht. De verdichting van de grond is relevant voor het bepalen van de minimale diepte voor het afgraven van het plantvak. Indien de grond erg is verdicht kunnen de wortels van de planten zich niet goed ontwikkelen.

Het Schrieverswold heeft een bodem van klei, tot ongeveer 80 cm diepte, daaronder ligt zavel. De verdichtingsdiepte was ongeveer 50 cm. We hebben besloten om de grond tot op 1 meter diepte te verbeteren. Dit is overigens de aanbevolen diepte voor dit soort minibos projecten.

Schrieverswold | Torenweg 44 | Warffum | Groningen

Het ontwerp

Het plan was om een aantal plantvakken te maken met goed bewerkte en licht verrijkte grond. Zo zouden op verschillende plekken in het Schrieverswold nieuwe kleine bossen kunnen ontstaan. Er is één officieel Tiny Forest ® aangelegd volgens de officiële plantmethode. Dit minibos heeft een oppervlakte van ongeveer 185 vierkante meter. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere plantvakken gemaakt van in totaal ongeveer 60m².  De 30 planten die over waren uit de bestelling zijn verspreid over de rest van het Schrieverswold.

Voordat er aangeplant kon worden moest er eerst een goed ontwerp zijn. Sven en Ronald hebben de locatie onderzocht en een eerste schets gemaakt om de mogelijkheden verder uit te denken. Allereerst is bepaald wat de beschikbare ruimte is en wat de afstand tot de erfgrens is. Het officiële minibos moet ook overal minimaal 4 meter breed zijn. Dit zijn belangrijke zaken om mee te nemen in het ontwerp.

Schrieverswold | Plantvakken

De realisatie

Half november 2019 zijn de nieuwe minibossen in het Schrieverswold gerealiseerd. De grond was voorbereid, verbeterd en gevuld met 765 inheemse planten. De komende 10 jaar zullen wij beelden tonen van de ontwikkeling van het officiële minibos en de rest van het Schrieverswold. Het minibos zal minimaal 10 jaar ongestoord groeien. Volg de groei van het minibos via deze website, lees het Woldnieuws.

Lees meer over onze plantlocatie met meer informatie rondom het bodemonderzoek, de veldverkenning en het bestellen van materialen. Lees onze overzichtpagina voor meer detailinformatie.

0
Tiny Forest®
0
bomen & struiken
0
inheemse soorten
2019
14 / 09 / 2019

IVN Cursus Tiny Forest® plantmethode

TinyForest plantmethode | IVN Cursus

Cursus Tiny Forest® plantmethode van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) op zaterdag 14 en 28 september 2019.

21 / 09 / 2019

Bodemonderzoek

Schrieverswold | Grondonderzoek

Met Internet en een grondboor is onderzocht welk type grond op de locatie aanwezig is. Ook is de grondwatertrap bepaald via de website van Bodemdata.

05 / 10 / 2019

Veldverkenning

Schrieverswold | Veldonderzoek

In een straal van 2 kilometer rondom de plantlocatie is onderzocht welke inheemse bomen, struiken en heesters er groeien. Met deze informatie is de bestellijst voor het bosplantsoen opgesteld.

06 / 10 / 2019

Voorbereiding

Schrieverswold | Voorbereiding

Op de plek waar het Schrieverswold aangeplant ging worden groeide voor een deel nog bramen. De bramen en het hoge gras is ter voorbereiding gemaaid en daarna werd de oppervlakte van de beoogde plantlocatie afgezet met paaltjes. De planten en bewerking van de grond konden  geregeld worden.

23 / 10 / 2019

Spullen bestellen & regelen

Schrieverswold | Bestelling | Gehakseld stro

Eindelijk waren de planten en materialen voor de grondbewerking uitgezocht, bestellen maar! De grond zou bewerkt gaan worden met een graafmachine, in de omgeving hadden we een aannemer gevonden die de Schrieverwold-grond ging voorbereiden.

31 / 10 / 2019

Levering stro & houtsnippers

Schrieverswold | Levering stro voor mulchlaag | Oktober 2019

Een grote wagen met stro en een kiepwagen met houtsnippers kwamen langs om de materialen voor de afwerking van het nieuwe minibos af te leveren.

van 16-11-2019 tot 16-11-2029
10 jaar groei van het Schrieverswold
0
0
0
Weken
0
0
0
0
Dagen
0
0
U
0
0
Min
0
0
Sec
Preloader
 • Groei & Bloei | Start

  Schrieverswold | Plantdag afwerking | Minibos

  De groei van het minibos Schrieverswold is gestart in november 2019. Op deze tijdlijn zullen we ieder half jaar een foto van plantvak A in het minibos plaatsen. De foto maken we telkens vanaf dezelfde locatie en positie zodat we hopelijk een mooie serie beelden krijgen van de groei en bloei van het minibos.

 • Groei & Bloei | Na 3 mnd

  Teken van leven in het Schrieverswold Minibos | Winter 2020

  Na 3 maanden en een hele milde winterperiode komen de eerste knoppen uit. Nog niet het hele bos staat in bloei maar een aantal planten tonen al een teken van leven. Hopelijk blijft de winter zo rustig. De voorjaarsstormen Ciara, Dennis en Ellen heeft het Tiny Forest zonder problemen doorstaan.

 • Groei & Bloei | April 2020

  Groei & Bloei | April 2020

  Bijna alle planten in het Tiny Forest en de rest van het Schrieverswold hebben blad, knoppen of bloeien zelfs. Eind april 2020 stonden de planten voor het eerst in het blad, in een klein aantal planten lijkt nog geen leven te zitten. De vogelkers en vlier hebben al mooie witte bloemen, de lindes ontvouwen hun zachte bladeren.

 • Groei & Bloei | Mei 2020

  Groei & Bloei | Mei 2020

  De planten staan nu allemaal in het blad en er zijn ook weer nieuwe bloeiers bij gekomen. De Gelderse roos staat prachtig in bloei met mooie witte schermbloemen, zelfs de kleine hulsttakken hebben kleine bloemetjes. Het minibos heeft zich na 6 maanden goed ontwikkeld en blijkt goed bestand tegen het droge voorjaar van 2020.

 • Groei & Bloei | Juli 2020

  Groei & Bloei | Juli 2020

  De zomer is weer heet dit jaar en de planten zijn goed gegroeid. De gelderse roos en zwarte bes hebben veel bessen. De zwarte els heeft last van rupsen maar is wel het hardst gegroeid, ze zijn al 2 meter hoog.

Woldnieuws

20203 okt

Plantmethode Tiny Forest

Categorieën: Bosbeheer, Minibos|Label: |

Het Tiny Forest in het Schrieverswold heeft zijn goede ontwikkeling te danken aan de plantmethode die is toegepast. De Tiny Forest plantmethode is gebaseerd op het gebruik van inheemse planten, grondverbetering en mulchen. Voordat de planten aangeplant kunnen worden in een Tiny Forest is het noodzakelijk om een goed vooronderzoek uit te voeren met betrekking tot de grondsoort en grond gesteldheid. Ook is een onderzoek naar inheemse planten die in de omgeving groeien [...]

202027 sep

De groei en bloei van 2020

Categorieën: Groei & Bloei, Minibos|

Dit eerste jaar is het minibos al enorm gegroeid en zijn er al veel insecten gezien in het bos. Niet alle plantensoorten ontwikkelen zich met dezelfde snelheid, sommige planten slaan minder goed aan.  Bij de aanleg van het Tiny Forest in het Schrieverswold is er veel aandacht besteed aan de voorbereiding. De grond is bewerkt en verrijkt waardoor de jonge planten een goede start hebben gekregen. In maart waren de eerste knoppen al [...]

202026 sep

De eerste bodemdierentelling

Categorieën: Minibos|Label: |

Zaterdagmiddag 26 september hebben we voor het eerst een bodemdierentelling uitgevoerd in het Tiny Forest van het Schrieverswold. Eerder hebben we een aantal stoeptegels in het minibos gelegd en een paar tegels in de andere plantvakken. Nu keken we voor het eerst onder de tegels om het bodemleven te bekijken. Het Tiny Forest in het Schrieverswold is aangeplant in november 2019, de planten zijn al enorm gegroeid en het wordt al een echt [...]

Er groeien 32 inheemse soorten in het Tiny Forest® van het Schrieverswold. Bekijk de afbeeldingen van de plantensoorten en lees meer op onze plantenpagina...

Een particulier Tiny Forest®

 • is minimaal 100 m² groot
 • bevat minimaal 25 inheemse (autochtone) boomsoorten
 • er zijn minimaal 3 planten per vierkante meter  aangeplant
 • de grond is bewerkt volgens de Tiny Forest® plantmethode

Daarnaast is er na het aanplanten een mulchlaag van 15 cm aangebracht en het bos moet 10 jaar ongestoord kunnen groeien. Lees meer op de website van het IVN.

Meer informatie?

Abonneer je op ons Youtube kanaal | Schrieverswold
Schrieverswold | Groene boom bollen