Een Tiny Forest® in Groningen

Het Schrieverswold is een klein privébos in Warffum, in het noorden van de provincie Groningen. Het minibos is aangeplant op een particulier erf. Op het perceel was voor de aanplant van het Schrieverswold al een oude boomgaard aanwezig. Er stonden al veel fruitbomen zoals appel-, peren-, noten-, pruimen- en kersenbomen. Daarnaast stonden er een 30-tal oude inheemse bomen zoals elzen, esdoorns, essen, populieren en wilgen.

De aanleiding

Een voorgaande eigenaar van het perceel had veel hoge bomen (populieren) gerooid, hierdoor waren er grote kale stukken ontstaan. Astrid en Sven Schriever, de nieuwe eigenaren van het perceel, hadden via hun bedrijf contact met het IVN en Staatsbosbeheer. Bij deze samenwerking werd hun duidelijk dat het Instituut voor Natuureducatie (IVN) in Nederland bezig is met het stimuleren van het aanplanten van kleine bossen met inheemse planten, een zogenaamd Tiny Forest ®.

Astrid en Sven hebben meegedaan aan een prijsvraag van het IVN en hun stuk land in Warffum is door het IVN uitgekozen voor sponsoring van een particulier Tiny Forest®. De sponsoring bestond uit een gratis cursus Tiny Forest ® plantmethode en een mooi bedrag voor de aanschaf van het plantmateriaal.

Schrieverswold | Torenweg 44 | Warffum | Groningen

Het doel

Omdat veel stukken op het perceel leeg waren was de aanblik van de tuin wel mooi maar nog niet prachtig. Daarnaast wilde de familie Schriever en huisvriend Ronald graag meer leven in de tuin. Leven van flora en fauna, van vogels en zoogdieren tot insecten. Om op het perceel meer biodiversiteit te creëren is gekozen voor een Tiny Forest ®. Dat is een klein bos met inheemse bomen en struiken, zo’n inheems bos groeit snel en heeft een dichte begroeiing. Naast het aanplanten van het nieuwe kleine bos is gekozen voor het aanplanten van jonge bomen door de gehele tuin. Dit is gedaan om nog meer kale plekken in de tuin op te kunnen vullen.

Plan van aanpak

Goede vriend Ronald, met groene vingers, heeft de IVN cursus Tiny Forest ® plantmethode gevolgd en is samen met Sven en Astrid begonnen aan de voorbereiding. Zo moest er eerst een veldverkenning plaatsvinden. Dat is een onderzoek naar de bomen, struiken en heesters die in de omgeving (straal 2km) van de plantlocatie groeien. Op basis van die informatie en een bodemonderzoek kon bepaald worden welke boomsoorten geschikt waren om aan te planten in het Schrieverswold.

Het maken van de bestellijst van planten en het vinden van leveranciers voor de planten werd een intensieve interactie met Google en het Internet. Voor het regelen van de materialen voor de bodemverbetering en de graafmachine werd Astrid ingezet. Allemaal acties die we moesten uitvoeren voordat we een plant in de grond konden steken. Sven en Ronald zijn eerst zelf begonnen met het maaien van het gras en het verwijderen van de bramenplanten op de plantlocatie.

Schrieverswold | Voorbereiding

Als doel hadden wij gesteld dat het nieuwe minibos in november 2019 geplant moest zijn. Nog voor de vorst en in de beste periode voor het ontwikkelen van het wortelgestel voor de planten. De benodigde acties om het minibos te realiseren zijn uitgevoerd van half september tot half november.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd met behulp van Internet en een grondboor. Via de website maps.bodemdata.nl is de grondsoort en de grondwatertrap opgezocht. De grondwatertrap geeft aan hoe de grondwaterstand in het gebied kan variëren. Hierdoor krijg je een indicatie van hoe nat of droog het gebied kan zijn. Door op een aantal plaatsen monsters te nemen van de grond met een grondboor is de vochtigheid van de grond verder onderzocht.

Met het bodemonderzoek middels de grondboor werd ook duidelijk tot hoe diep de grond is verdicht. De verdichting van de grond is relevant voor het bepalen van de minimale diepte voor het afgraven van het plantvak. Indien de grond erg is verdicht kunnen de wortels van de planten zich niet goed ontwikkelen.

Het Schrieverswold heeft een bodem van klei, tot ongeveer 80 cm diepte, daaronder ligt zavel. De verdichtingsdiepte was ongeveer 50 cm. We hebben besloten om de grond tot op 1 meter diepte te verbeteren. Dit is overigens de aanbevolen diepte voor dit soort minibos projecten.

Schrieverswold | Torenweg 44 | Warffum | Groningen

Het ontwerp

Het plan was om een aantal plantvakken te maken met goed bewerkte en licht verrijkte grond. Zo zouden op verschillende plekken in het Schrieverswold nieuwe kleine bossen kunnen ontstaan. Er is één officieel Tiny Forest ® aangelegd volgens de officiële plantmethode. Dit minibos heeft een oppervlakte van ongeveer 185 vierkante meter. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere plantvakken gemaakt van in totaal ongeveer 60m².  De 30 planten die over waren uit de bestelling zijn verspreid over de rest van het Schrieverswold.

Voordat er aangeplant kon worden moest er eerst een goed ontwerp zijn. Sven en Ronald hebben de locatie onderzocht en een eerste schets gemaakt om de mogelijkheden verder uit te denken. Allereerst is bepaald wat de beschikbare ruimte is en wat de afstand tot de erfgrens is. Het officiële minibos moet ook overal minimaal 4 meter breed zijn. Dit zijn belangrijke zaken om mee te nemen in het ontwerp.

Schrieverswold | Plantvakken

De realisatie

Half november 2019 zijn de nieuwe minibossen in het Schrieverswold gerealiseerd. De grond was voorbereid, verbeterd en gevuld met 765 inheemse planten. De komende 10 jaar zullen wij beelden tonen van de ontwikkeling van het officiële minibos en de rest van het Schrieverswold. Het minibos zal minimaal 10 jaar ongestoord groeien. Volg de groei van het minibos via deze website, lees het Woldnieuws.

Lees meer over onze plantlocatie met meer informatie rondom het bodemonderzoek, de veldverkenning en het bestellen van materialen. Lees onze overzichtpagina voor meer detailinformatie.

0
Tiny Forest®
0
bomen & struiken
0
inheemse soorten
2019
14 / 09 / 2019

IVN Cursus Tiny Forest® plantmethode

TinyForest plantmethode | IVN Cursus

Cursus Tiny Forest® plantmethode van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) op zaterdag 14 en 28 september 2019.

21 / 09 / 2019

Bodemonderzoek

Schrieverswold | Grondonderzoek

Met Internet en een grondboor is onderzocht welk type grond op de locatie aanwezig is. Ook is de grondwatertrap bepaald via de website van Bodemdata.

05 / 10 / 2019

Veldverkenning

Schrieverswold | Veldonderzoek

In een straal van 2 kilometer rondom de plantlocatie is onderzocht welke inheemse bomen, struiken en heesters er groeien. Met deze informatie is de bestellijst voor het bosplantsoen opgesteld.

06 / 10 / 2019

Voorbereiding

Schrieverswold | Voorbereiding

Op de plek waar het Schrieverswold aangeplant ging worden groeide voor een deel nog bramen. De bramen en het hoge gras is ter voorbereiding gemaaid en daarna werd de oppervlakte van de beoogde plantlocatie afgezet met paaltjes. De planten en bewerking van de grond konden  geregeld worden.

23 / 10 / 2019

Spullen bestellen & regelen

Schrieverswold | Bestelling | Gehakseld stro

Eindelijk waren de planten en materialen voor de grondbewerking uitgezocht, bestellen maar! De grond zou bewerkt gaan worden met een graafmachine, in de omgeving hadden we een aannemer gevonden die de Schrieverwold-grond ging voorbereiden.

31 / 10 / 2019

Levering stro & houtsnippers

Schrieverswold | Levering stro voor mulchlaag | Oktober 2019

Een grote wagen met stro en een kiepwagen met houtsnippers kwamen langs om de materialen voor de afwerking van het nieuwe minibos af te leveren.

van 16-11-2019 tot 16-11-2029
10 jaar groei van het Schrieverswold
0
0
0
Weken
0
0
0
0
Dagen
0
0
U
0
0
Min
0
0
Sec
Preloader
 • Groei & Bloei | Start

  Schrieverswold | Plantdag afwerking | Minibos

  De groei van het minibos Schrieverswold is gestart in november 2019. Op deze tijdlijn zullen we ieder half jaar een foto van plantvak A in het minibos plaatsen. De foto maken we telkens vanaf dezelfde locatie en positie zodat we hopelijk een mooie serie beelden krijgen van de groei en bloei van het minibos.

 • Groei & Bloei | Na 3 mnd

  Teken van leven in het Schrieverswold Minibos | Winter 2020

  Na 3 maanden en een hele milde winterperiode komen de eerste knoppen uit. Nog niet het hele bos staat in bloei maar een aantal planten tonen al een teken van leven. Hopelijk blijft de winter zo rustig. De voorjaarsstormen Ciara, Dennis en Ellen heeft het Tiny Forest zonder problemen doorstaan.

 • Groei & Bloei | April 2020

  Groei & Bloei | April 2020

  Bijna alle planten in het Tiny Forest en de rest van het Schrieverswold hebben blad, knoppen of bloeien zelfs. Eind april 2020 stonden de planten voor het eerst in het blad, in een klein aantal planten lijkt nog geen leven te zitten. De vogelkers en vlier hebben al mooie witte bloemen, de lindes ontvouwen hun zachte bladeren.

 • Groei & Bloei | Mei 2020

  Groei & Bloei | Mei 2020

  De planten staan nu allemaal in het blad en er zijn ook weer nieuwe bloeiers bij gekomen. De Gelderse roos staat prachtig in bloei met mooie witte schermbloemen, zelfs de kleine hulsttakken hebben kleine bloemetjes. Het minibos heeft zich na 6 maanden goed ontwikkeld en blijkt goed bestand tegen het droge voorjaar van 2020.

 • Groei & Bloei | Juli 2020

  Groei & Bloei | Juli 2020

  De zomer is weer heet dit jaar en de planten zijn goed gegroeid. De gelderse roos en zwarte bes hebben veel bessen. De zwarte els heeft last van rupsen maar is wel het hardst gegroeid, ze zijn al 2 meter hoog.

 • Groei & Bloei | Oktober 2020

  Groei & Bloei | Oktober 2020

  Het eerste jaar groeien zit er bijna op, het minibos heeft het goed gedaan. De meeste planten zijn goed aangeslagen en het Tiny Forest is al op sommige plaatsen erg dicht begroeid. De herfst doet zijn intreden en de planten krijgen nu prachtige kleuren.

 • Groei & Bloei | Januari 2021

  Groei & Bloei | Januari 2021

  Half januari viel er voor het eerst sneeuw in het nieuwe minibos. De sneeuw bleef in de ochtend liggen en dat leverde mooie plaatjes op. De wortels van het bos zijn goed beschermd door de mulchlaag.

 • Groei & Bloei | Februari 2021

  Groei & Bloei | Februari 2021

  Het leek wel lente dit weekend, de bomen, struiken en heesters zijn nog kaal maar krijgen al wel weer nieuwe knoppen.

 • Groei & Bloei | April 2021

  Groei & Bloei | April 2021

  De eerste bloemen bloeien in het Schrieverswold. De holwortel bloeit in het paars en wit, dit schijnt een zeldzame plant te zijn die op de rode lijst staat. Hier in de tuin is de holwortel volop aanwezig. De eerste tekenen dat het voorjaar nu echt begint.

   

   

 • Groei & Bloei | Mei 2021

  Groei & Bloei | Mei 2021

  Alle planten in het minibos zijn goed door de winter gekomen. begin mei hebben bijna alle planten blad of zelfs bloemen. Alleen de eiken vertonen nog geen nieuw blad, die zijn ieder jaar als laatste.

   

   

 • Groei & Bloei | Eind mei 2021

  Groei & Bloei | Eind mei 2021

  In het voorjaar van 2021 heeft het veel geregend met af en toe ook zonneschijn. De planten in het Tiny Forest staan er eind mei 2021 heel goed bij, het hele bos is knalgroen en de planten zijn al weer met hun groei gestart. Water en zon doen het bos veel goeds. De grondwaterstand in Nederland is inmiddels weer op een normaal niveau, hopelijk profiteerd ons minibos daar ook goed van dit jaar.

   

 • Groei & Bloei | Juni 2021

  Groei & Bloei | Juni 2021

  De zomer is in zicht en het minibos is al weer enorm gegroeid. De vijver ligt er ook goed bij, een blije vijver met blije vissen.

   

 • Groei & Bloei | Augustus 2021

  Groei & Bloei | Augustus 2021

  Prachtige vlinders en insecten, genieten van de natuur!

   

 • Groei & Bloei | Herfst 2021

  Groei & Bloei | Herfst 2021

  De herfstkleuren schitteren in het Tiny Forest. De planten hebben al heel wat blad laten vallen en mulchen de bosvloer nu zelf. Het minibos is op plaatsen meer dan een meter gegroeid in het afgelopen seizoen. De elzen en populieren zijn het hoogst, al meer dan 3 meter hoog!

   

 • Voorjaar 2022

  Voorjaar 2022

  Het voorjaar is weer aangebroken eind april 2022. De planten krijgen knoppen en bladeren, het Tiny Forest kleurt langszaam groen en in het Schrieverswold bloeien de eerste fruitbomen al. De rode hazelaar van Maaike heeft weer katjes gemaakt, hopelijk krijgen we dit jaar nog meer hazelnoten.

 • Herfst 2022

  Herfst 2022

  Deze herfst 2022 is het Tiny Forest bijna 3 jaar oud, het minibos is al erg groot geworden. Een flink aantal bomen is al meer dan 6 meter hoog en het bos is dicht begroeid. De bladeren van het bos beginnen al te verkleuren en zullen straks een goede mulchlaag vormen op de bodem.

Woldnieuws

202311 mrt

Een nieuw Tiny Forest in Warffum

Categorieën: Bosbouw, Minibos|Label: , |

Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) heeft samen met de kinderen van OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS De Rank een nieuw Tiny Forest aangeplant in Warffum. Op 9 maart 2023 is bij het kindcentrum in Warffum (Groningen) het Tiny Forest aangeplant, het nieuwe minibos is gesponsored door Volker Wessels. Het IVN Noord heeft de aanplant gecoördineerd en er is een bos van +/- 200 vierkante meter aangeplant. Voor de aanplant is natuurlijk [...]

202312 feb

Februari 2023

Categorieën: Bosbeheer, Minibos|Label: |

In het Schrieverswold is ook in februari weer flink gesnoeid aan de bramen. De enorme struik aan de zijkant van de tuin is eind vorig jaar al 3 meter aan de ene kant ingekort, nu is ook aan de andere kant 3 meter aan bramen verwijderd waardoor je nu om de bramenstruik heen kan lopen. Door het snoeiwerk is er nu weer +/- 100 a 120 vierkante meter tuin begaanbaar gemaakt. Het [...]

202217 dec

Winteronderhoud 2022

Categorieën: Bosbeheer, Minibos|Label: |

Het groot onderhoud voor het Schrieverswold is deze winter in december 2022 weer uitgevoerd. De grote bramenstruik was al flink onder handen genomen en 3 meter teruggedrongen, hierdoor is er nog meer ruimte voor nieuwe andere planten. Het snoeien van de bramen was de vorige keer al een hele klus, de bosmaaier en heggenschaar hebben overuren gedraaid. In december hebben we nog niet verder gesnoeid, dat komt de volgende keer weer als we [...]

Er groeien 32 inheemse soorten in het Tiny Forest® van het Schrieverswold. Bekijk de afbeeldingen van de plantensoorten en lees meer op onze plantenpagina...

Een particulier Tiny Forest®

 • is minimaal 100 m² groot
 • bevat minimaal 25 inheemse (autochtone) boomsoorten
 • er zijn minimaal 3 planten per vierkante meter  aangeplant
 • de grond is bewerkt volgens de Tiny Forest® plantmethode

Daarnaast is er na het aanplanten een mulchlaag van 15 cm aangebracht en het bos moet 10 jaar ongestoord kunnen groeien. Lees meer op de website van het IVN.

Meer informatie?

Abonneer je op ons Youtube kanaal | Schrieverswold
Schrieverswold | Groene boom bollen