Zomereik

De zomereik (Quercus robur) is een zeer lang levende, inheemse boom. De zomereik en de wintereik hebben zich sinds de laatste ijstijd vanuit Zuid-Spanje, Zuid-Italië en het zuiden van de Balkan naar het noorden over Europa verspreid. De Nederlandse en Belgische autochtone eiken komen oorspronkelijk uit Zuid-Spanje en Zuid-Italië. De zomereik komt in Nederland en in een groot deel van Europa algemeen voor. Het is de eik met het grootste verspreidingsgebied in Europa.

Mannelijk bloeiende katjes zijn een paar cm lang en hebben een flink aantal kleine bloemetjes met daarin de meeldraden. De vrouwelijke bloemetjes staan met 1 tot 5 bij elkaar op een gezamenlijke steel. Na bestuiving en bevruchting groeien de op een flesje lijkende bloemen uit tot eikels die in een houder (napje) zitten. De bladeren van de zomereik verteren zeer moeilijk wat zijn invloed heeft op de strooisellaag in het bos.

Herkennen

De zomereik is goed te herkennen aan de twee lobben onderaan de bladschijf waar die aan de bladsteel aansluit. De zomereik bloeit niet elk jaar, maar zo ongeveer één keer in de vijf jaar.

Wetenschappelijke naam

Quercus robur

Afmetingen

25-30m hoog, halfopen kroon (>15m)

Bodemtype

bodemvaag, maar vraagt een open, luchtige bodem

Bodemvocht

vochtig

Gevoeligheid voor verdichting

gevoelig

In het Schrieverswold

25 stuks aangeplant als bosplantsoen

Hoogte bij aanplant: +/- 80 cm

Verwachte hoogte na 10 jaar: 10 – 15 m

Opmerking

De zomereik is niet heel geschikt i.c.m. zware kleigrond. Het is afwachten hoe goed de eiken zullen groeien in het Schrieverswold. In de nabije omgeving van ons Tiny Forest groeien ook zomereiken.

Ontwikkeling in het Schrieverswold

Grafiek

Op een tablet of desktop computer wordt de ontwikkeling in een grafiek weergegeven.

Leer meer in onze Tinypedia