Zwarte populier

De zwarte populier (Populus nigra) is een plant uit de wilgenfamilie. De boom komt van nature voor in heel Europa, Noord-Afrika en Azië. De Zwarte populier kan 100 tot 150 jaar oud worden, soms zelfs tot 300 jaar oud. De Populus nigra is een bedreigde boomsoort in Europa.

De boom wordt toegepast in landschappelijke beplantingen of in parken en heeft veel ruimte nodig. De zwarte populier is een inheemse soort die nog maar weinig voorkomt in de natuur. De boom kan tot 35 m hoog worden met afstaande takken en een brede, onregelmatige kroon. De bast is donkergrijs tot zwart met een diep gegroefde schors en veel knobbels en vergroeiïngen. De bladrand is getand. De bovenkant van het blad is donkergroen en de onderkant groen. Bij het uitlopen rond half april tot begin mei is het blad groen tot bruingroen.

Voordat de bladknoppen uitlopen begint de bloei, er verschijnen vrij dikke hangende katjes, vrouwelijke en mannelijke exemplaren op gescheiden individuen. De zwarte populier kan aangetast worden door de populierenroest en schimmels. Een andere bladziekte is bladvlekkenziekte, waarbij op de bladeren olijfgroene of bruinzwarte vlekken ontstaan.

Mythologie

Het woord populier is afgeleid van het woord Populus wat in het Latijns ‘volk’ betekent. Het deed de Romeinen denken aan het gemurmel van de mensenmassa.

De zwarte populier wordt veelvuldig in de Griekse mythologie genoemd: deze boom was gewijd aan de doodsgodin Hekate en witte abelen aan Persephone, godin van de wedergeboorte. Homerus schrijft over de Ida grot op Kreta, waar Zeus zijn eerste levensdagen doorbracht en waar een heilige populier stond.

Wetenschappelijke naam

Populus nigra

Afmetingen

25 – 35 m hoog

Bodemtype

Een vochtige, kalkhoudende bodem. De plant groeit goed op alle grondsoorten, van klei tot zand.

Bodemvocht

nat tot vochtig

Gevoeligheid voor verdichting

gevoelig

In het Schrieverswold

We hebben geen zwarte populieren aangeplant in het Schrieverswold. Er stonden reeds een 5-tal kleine zwarte populieren op het terrein.

Hoogte bestaande bomen in 2019: +/- 350 cm

Verwachte hoogte na 10 jaar: 15 – 20 m

Opmerking

De vorige eigenaar van het perceel had een tiental oude zwarte populieren gerooid, de oude dikke stammen (van 1 meter doorsnee) liggen nog verspreid in het Schrieverswold. We laten de oude stammen liggen en deze vormen een onderdeel van de stumpery, de stammen zullen in de loop der tijd vergaan en zorgen voor een beter bodemleven in de tuin.

Ontwikkeling in het Schrieverswold

Grafiek

Op een tablet of desktop computer wordt de ontwikkeling in een grafiek weergegeven.

Leer meer in onze Tinypdia