Bosplantsoen

Het uitzoeken van de juiste planten voor het particuliere bos is een leuke klus. Veel informatie is te vinden in boeken en op het Internet. Eerst is de informatie rondom inheemse soorten uitgezocht. Daarna is de optimale standplaats voor de planten gecontroleerd en is er een berekening gemaakt van de benodigde aantallen. Toen de plantenlijst was samengesteld kon naar kwekers gezocht worden en werden offertes aangevraagd voor het bosplantsoen.

Inheemse soorten

Onderstaand een lijst met de verschillende plantsoorten die zijn aangeplant in het Tiny Forest van het Schrieverswold. Er is bosplantsoen (60-100cm) aangeplant in het Tiny Forest (plantvak A) en de andere plantvakken. Er zijn  32 inheemse soorten aangeplant in het Tiny Forest en het Schrieverswold, daarnaast zijn er enkele takken van schietwilgen en boswilgen gesnoeid en die zijn ook later nog aangeplant in de plantvakken.

Aangeplant in het Tiny Forest en de andere plantvakken

ZomereikQuerus robur
Winterlinde Tilia cordata
Zomerlinde Tilia platyphyllos
Ratelpopulier Populus tremula
Zwarte elsAlnus glutinosa
Ruwe berkBetula pendula
Zachte berkBetula pubescens
Spaanse aak (Veldesdoorn)Acer campestre
Gewone vogelkersPrunus padus
HaagbeukCarpinus betulus
Wilde peer (Gewone peer)Pyrus pyraster
FladderiepUlmus laevis
HulstIlex aquaifolium
Taxus (Venijnboom)Taxus baccata
Wilde lijsterbesSorbus aucuparia
Eenstijlige meidoornCrataegus monogyna
Wilde appel (Gewone appel)Malus sylvestris
Gewone vlierSambucus nigra
Gele kornoeljeCornus mas
Bosaalbes Ribes rubrum
Gelderse roosViburnum opulus
Hazelaar Corylus avellana
Rode kornoeljeCornus sanguinea
Wilde KardinaalsmutsEunonymus europaeus
Wilde ligusterLigustrum vulgare
Vuilboom (Sporkehout)Rhamnus frangula
WegedoornRhamnus cathartica
Egelantier Rosa rubiginosa
Hondsroos Rosa canina
Sleedoorn Prunus spinosa
Zwarte besRibes nigrum
Bosroos Rosa arvensis

Bestaande planten

In het Schrieverswold stonden voor de aanleg van het Tiny Forest al een aantal andere soorten bomen, struiken en heesters, veelal ook inheems. Onderstaand een lijst met de verschillende plantsoorten die wel in de tuin “het Schrieverswold” voorkomen maar niet als bosplantsoen zijn aangeplant in het officiële Tiny Forest (plantvak A). Van deze plantsoorten hebben we ook nog meer planten gekocht of gestekt en aangeplant in het Schrieverswold.

BoswilgSalix caprea
Es – Fraxinus excelsior
Fluweelboom – Rhus typhina (niet inheems)
Gewone braamRubus fruticosus
Gewone esdoornAcer pseudoplatanus (niet inheems)
LaurierkersPrunus laurocerasus (niet inheems)
Rode esdoornAcer rubrum (niet inheems)
Rode hazelaar Corylus maxima purpurea (niet inheems)
SchietwilgSalix alba
WalnootJuglans regia
Zoete kersPrunus avium
Zwarte populierPopulus nigra

Naast de bovenstaande planten stonden er al verschillende soorten appel- en perenbomen in het Schrieverswold. Verder stond er ook al een pruimenboom op het perceel, welke appel-, pruimen- en perensoorten het precies zijn is (nog) niet bekend.

Nieuwe planten

Onderstaande plantsoorten zijn nieuw in het Schrieverwold aangeplant, deze soorten zijn niet in het Tiny Forest of de andere plantvakken geplant.

Glansmispel (Red Robin)Photinia
Kerspruim ‘Nigra’Prunus cerasifera nigra (niet inheems)
Laurier ‘Caucasica’ (niet inheems)
Laurier ‘Novita’ (niet inheems)
Laurierkers ‘Rotundifolia’ (niet inheems)
MahoniaBerberis bealei (niet inheems)
MansbloedHypericum androsaemum
PampagrasCortaderia selloana (niet inheems)
Portugese LaurierPrunus lusitanica (niet inheems)
VijgenboomFicus carica (niet inheems)
VlinderstruikBuddleja (niet inheems)

Bosplantsoen

Aantal planten

In totaal zijn er 765 planten aangeplant in het Schrieverswold. Er zijn op vier plekken in de tuin plantvakken gemaakt. Plantvak A is het officiële Tiny Forest® en is ongeveer 185 vierkante meter groot. In het Plantvak A zijn 555 bomen, struiken en heesters aangeplant.

Plantvak A – Tiny Forest®

Kroonlaag – 100 planten
ZomereikQuerus robur
WinterlindeTilia cordata
ZomerlindeTilia platyphyllos
RatelpopulierPopulus tremula
Zwarte elsAlnus glutinosa
Boomlaag – 154 planten
Ruwe berkBetula pendula
Zachte berkBetula pubescens
Spaanse aak – Acer campestre
Gewone vogelkersPrunus padus
HaagbeukCarpinus betulus
Wilde peer Pyrus pyraster
FladderiepUlmus laevis
Sub-boomlaag – 148 planten
HulstIlex aquaifolium
Taxus Taxus baccata
Wilde lijsterbesSorbus aucuparia
Eenstijlige meidoornCrataegus monogyna
Wilde appel – Malus sylvestris
Gewone vlierSambucus nigra
Gele kornoeljeCornus mas
Struik-/Heesterlaag – 153 planten
BosaalbesRibes rubrum
Gelderse roosViburnum opulus
HazelaarCorylus avellana
Rode kornoeljeCornus sanguinea
Wilde KardinaalsmutsEunonymus europaeus
Wilde ligusterLigustrum vulgare
Vuilboom – Rhamnus frangula
WegedoornRhamnus cathartica
EgelantierRosa rubiginosa
HondsroosRosa canina
SleedoornPrunus spinosa
Zwarte besRibes nigrum
BosroosRosa arvensis
0
inheemse soorten
0
planten
0
nieuw bos
2019
Levering van het bosplantsoen
Schrieverswold | Plantdag | Bosplantsoen

De bomen, struiken en heesters waren eind oktober besteld. De 765 inheemse planten (32 soorten) werden geleverd in grote bossen, de planten zijn tijdelijk ingekuild in afwachting van de plantdag.

De plantdag
Schrieverswold | Plantdag | Sven en Ronald

Eindelijk was het zover, de planten konden aangeplant gaan worden in de aangelegde plantvakken. Met 20 vrijwilligers hebben we in één dag alle planten in de grond kunnen aanplanten, daarnaast is de eerste laag van stro aangebracht als mulchlaag.

Mulchen en dan laten groeien
Schrieverswold | Plantdag afwerking | Ochtend beeld

De dag na het aanplanten hebben we de mulchlaag van stro verder aangebracht tot een dikte van 15-20cm. Nu het minibos is gerealiseerd is het wachten tot het voorjaar van 2020 om te zien of de planten goed groeien. De afwerking van de houtsnipperpaden zullen we in de winter en het vroege voorjaar verder afronden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer

Overige plantvakken

Het plantvak B is ongeveer 30m² groot, de plantvakken C & D zijn samen ook ongeveer 30m² groot. In deze plantvakken zijn in totaal 180 planten aangeplant.

Er groeien 32 inheemse soorten in het Tiny Forest® van het Schrieverswold. Bekijk de afbeeldingen van de plantensoorten en lees meer op onze plantenpagina...

Op de website van bomenwijzer kan je meer informatie vinden m.b.t. gewenste standplaats voor bomen zoals informatie m.b.t. het bodemtype en bodemvocht.

Bosplantsoen zijn kleine planten (bomen, heesters en struiken) met kale wortels zonder aarde. Bosplantsoen is alleen verkrijgbaar vanaf november tot maart. Sommige planten moeten na de aanplant een aantal jaar ondersteund worden met een plantstok.

Meer informatie?

Abonneer je op ons Youtube kanaal | Schrieverswold
Schrieverswold | Boom | Wit