Bruine kikker

Kikkers zijn fascinerende wezens die een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem. Eén van de meest voorkomende en herkenbare soorten is de bruine kikker, ook bekend als de gewone kikker (Rana temporaria).

Taxonomie

Om te begrijpen waar de bruine kikker in de grote wereld van levende organismen past, laten we eens kijken naar zijn taxonomie, de wetenschap van classificatie. De bruine kikker behoort tot het koninkrijk Animalia, dat alle dieren omvat. Daarna wordt hij verder onderverdeeld in de volgende taxonomische rangen:

  • Fylum: Chordata
  • Klasse: Amphibia
  • Orde: Anura
  • Familie: Ranidae
  • Geslacht: Rana
  • Soort: temporaria

De bruine kikker behoort tot de familie Ranidae, die bekend staat als de ‘echte kikkers’. Binnen deze familie is hij geclassificeerd in het geslacht Rana. Zijn specifieke epithet, “temporaria”, verwijst naar het feit dat deze kikkers vaak worden geassocieerd met het voorjaar en tijdelijke plassen, waarin ze hun eieren leggen.

Ecologische rol van de Bruine kikker

Kikkers, inclusief de bruine kikker, spelen een cruciale rol in het ecosysteem. Ze zijn belangrijk voor de regulatie van insectenpopulaties, omdat ze zich voeden met insecten zoals muggen, vliegen en kevers. Dit maakt hen tot natuurlijke ongediertebestrijders en draagt bij aan het evenwicht in de natuur.

Bovendien zijn kikkers zelf prooidieren voor verschillende roofdieren, waaronder slangen, vogels, en zoogdieren. Ze zijn ook gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving, zoals watervervuiling en habitatverlies. Dit maakt kikkers tot bio-indicatoren, wat betekent dat hun aanwezigheid en gezondheid een indicatie kunnen zijn van de algemene gezondheid van het ecosysteem.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer

Levensfasen van de Bruine kikker

Kikkers doorlopen verschillende stadia in hun levenscyclus, van ei tot volwassen exemplaar. Laten we elk van deze stadia in meer detail bekijken:

1. Ei
Het leven van een bruine kikker begint als een ei. Vrouwelijke kikkers leggen hun eieren in waterlichamen, zoals vijvers, meren of moerassen. De eieren worden meestal gelegd in grote klompen, die vaak aan waterplanten hechten. De eieren hebben een geleiachtige buitenkant en bevatten een embryo dat zich ontwikkelt tot een larve.

2. Kikkervisje (larve)
Uit het ei komt een kikkervisje tevoorschijn. Deze larven hebben geen poten, maar wel een lange staart die hen helpt zich voort te bewegen in het water. Ze ademen met behulp van uitwendige kieuwen en voeden zich met algen en kleine waterorganismen. Tijdens deze fase ondergaan kikkervisjes verschillende vervellingen om te groeien.

3. Metamorfose
Naarmate de kikkervisjes groeien, ondergaan ze een proces dat bekend staat als metamorfose. Dit is een cruciale fase waarin de larven dramatische veranderingen ondergaan om zich om te vormen tot volwassen kikkers. Tijdens de metamorfose groeien de achterpoten eerst, gevolgd door de voorpoten. De staart wordt geresorbeerd en de kieuwen worden vervangen door longen, waardoor de kikker op het land kan ademen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer

Levensfasen (vervolg)

4. Jonge kikker
Na de metamorfose, wanneer alle poten zijn ontwikkeld en de staart is verdwenen, worden de kikkervisjes jonge kikkers genoemd. Op dit punt kunnen ze al enige tijd uit het water komen, maar ze blijven dicht bij waterlichamen, aangezien ze nog steeds een vochtige omgeving nodig hebben. Jonge kikkers voeden zich met kleine insecten en andere ongewervelde dieren.

5. Volwassen kikker
Als de jonge kikkers blijven groeien, bereiken ze uiteindelijk de volwassenheid. Volwassen bruine kikkers zijn over het algemeen tussen de 5 en 8 centimeter lang en hebben een gladde, bruine huid. Ze zijn meestal te vinden in de buurt van water, maar kunnen zich ook verder van waterlichamen begeven om voedsel te zoeken. De voeding van volwassen kikkers bestaat voornamelijk uit insecten en andere ongewervelde dieren, die ze met hun kleverige tong vangen.

6. Voortplanting
Volwassen bruine kikkers bereiken hun voortplantingsseizoen in het voorjaar. Mannetjes en vrouwtjes verzamelen zich bij waterlichamen, waar de mannetjes luid kwakende geluiden maken om vrouwtjes aan te trekken. De paring vindt plaats in het water, waar het mannetje het vrouwtje omklemt en haar eitjes bevrucht met zijn sperma. Het vrouwtje legt dan de eieren, die zich ontwikkelen tot nieuwe generaties kikkers.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer

Bescherming van de Bruine kikker

Helaas worden kikkers, waaronder de bruine kikker, geconfronteerd met tal van bedreigingen, waaronder habitatvernietiging, klimaatverandering en ziekten zoals de beruchte chytride-schimmel. Deze ziekte heeft wereldwijd geleid tot dramatische achteruitgang van kikkerpopulaties.

Om kikkers te beschermen, worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het behoud van wetlands, het verminderen van pesticiden en andere vervuilende stoffen in het milieu, en het monitoren en onderzoeken van kikkerpopulaties om ziekten vroegtijdig te detecteren.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring & instellingen.
Ik Accepteer