Zwarte els

De Zwarte Els (Alnus glutinosa), is een inheemse boomsoort die wijdverspreid voorkomt in Europa, Azië en Noord-Afrika. Deze boom staat bekend om zijn elegante verschijning en zijn vermogen om natte en moerassige gebieden te koloniseren.

Taxonomie

De Zwarte Els behoort tot het plantengeslacht Alnus, dat de elzen omvat. Dit geslacht is onderdeel van de berkenfamilie (Betulaceae) en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van katjes en samengestelde bladeren. Hier is de taxonomische classificatie van de Zwarte Els:

Rijk: Plantae
Stam: Embryophyta (Landplanten)
Klasse: Spermatopsida (Zaadplanten)
Orde: Fagales
Familie: Betulaceae (Berkenfamilie)
Geslacht: Alnus (Elzen)
Soort: Alnus glutinosa (Zwarte Els)

Kenmerken van de Zwarte Els

De Zwarte Els is een middelgrote loofboom die doorgaans een hoogte bereikt van 15 tot 25 meter, hoewel sommige exemplaren nog groter kunnen worden. De boom heeft een slanke stam met een gladde, grijze schors die met de jaren ruwer wordt. De bladeren van de Zwarte Els zijn afwisselend geplaatst en hebben een ovale tot ruitvormige vorm met een getande rand. Ze zijn donkergroen van kleur en voelen enigszins plakkerig aan, vandaar de naam “glutinosa” (van het Latijnse “glutinosus,” wat “kleverig” betekent).

Een van de opvallendste kenmerken van de Zwarte Els is de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke katjes op dezelfde boom. De mannelijke katjes zijn hangende, langwerpige structuren die stuifmeel produceren, terwijl de vrouwelijke katjes klein en kegelvormig zijn. De bestuiving van Zwarte Els gebeurt door de wind.

Gewenste bodem, omgeving en standplaats

De els gedijt het beste in vochtige omgevingen en is vaak te vinden langs beken, rivieren, moerassen en andere natte gebieden. Het is een pioniersoort in deze ecosystemen, wat betekent dat het een van de eerste planten is die koloniseert in verstoorde of nieuw gevormde gebieden. De boom heeft enkele specifieke bodem- en standplaatsvereisten:

Vochtige grond: De plant heeft een voorkeur voor vochtige, goed doorlatende bodems. Het kan zelfs overstromingen verdragen en gedijt goed in grond met een hoog organisch materiaalgehalte.

Zure tot neutrale bodem: Deze boom groeit het beste in bodems met een pH-waarde tussen 5,5 en 7,5. Dit maakt het geschikt voor zowel zure als neutrale bodemomstandigheden.

Volle zon tot halfschaduw: Deze plant kan gedijen in zowel volle zon als halfschaduw, maar groeit over het algemeen sneller en ontwikkelt zich beter in goed belichte gebieden.

Voldoende ruimte: Gezien zijn volwassen omvang, moet de Zwarte Els voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen zonder concurrentie van andere bomen en struiken.

Ecologische betekenis

De Zwarte Els speelt een belangrijke rol in de ecologie van natte en moerassige gebieden. Hier zijn enkele van de ecologische functies en voordelen van deze boom:

Bodemverbetering: De plant is een stikstofbindende boom, wat betekent dat hij in staat is om stikstof uit de lucht te halen en in de bodem te brengen. Dit verrijkt de bodem en verbetert de groeiomstandigheden voor andere planten in de omgeving.

Habitat voor dieren: Het dichte bladerdak van de Zwarte Els biedt beschutting en nestgelegenheid voor vogels, terwijl de zaden een voedselbron zijn voor verschillende vogelsoorten. Daarnaast trekken de katjes insecten aan, wat weer diverse insectenetende dieren aantrekt.

Erosiepreventie: De wortels van de Zwarte Els stabiliseren de bodem, wat helpt bij het voorkomen van erosie in natte gebieden. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van de bodemkwaliteit en het voorkomen van het verlies van vruchtbare grond.

Waterzuivering: Deze boomsoort helpt bij het zuiveren van water in moerassige gebieden door de opname van voedingsstoffen en verontreinigende stoffen. Dit draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in de omgeving.

Houtproductie: Naast zijn ecologische voordelen heeft de Zwarte Els ook economische waarde vanwege het hout dat wordt gebruikt voor timmerwerk, meubels en brandstof.

Wetenschappelijke naam

Alnus glutinosa

Afmetingen

25-30 m hoog

Bodemtype

Vooral natte tot vochtige, zure tot matig voedselrijke grond. Groeit ook op leemachtige of zanderige grond.

Bodemvocht

nat tot vochtig

Gevoeligheid voor verdichting

gevoelig

In het Schrieverswold

Bij de aanleg van het Schrieverswold en het Tiny Forest hebben we 25 zwarte elzen aangeplant als bosplantsoen.

Hoogte bij aanplant: +/-90 cm

Verwachte hoogte na 10 jaar: 15 m

Opmerking

Van nature komt deze landschappelijke boom voor op vochtige gronden en verdraagt ook wat venige zure bodems. In het Schrieverswold groeit de boom prima in de kleigrond. De elzen zijn de bomen die het hardst groeien in het minibos, samen met de populieren. Beiden soorten komen dan ook veel voor in de nabije omgeving.

Ontwikkeling in het Schrieverswold

Grafiek

Op een tablet of desktop computer wordt de ontwikkeling in een grafiek weergegeven.

Leer meer in onze Tinypdia