Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

Fladderiep | Ulmus laevis

Fladderiep

Gelderse roos | Viburnum opulus

Gelderse roos

Gewone es | Fraxinus excelsior

Gewone es

Gewone vlier | Sambucus nigra

Gewone vlier

Hazelaar | Corylus avellana

Hazelaar

Haagbeuk | Carpinus betulus

Haagbeuk

Hondsroos | Rosa canina

Hondsroos

Hulst | Ilex aquaifolium

Hulst

Ratelpopulier | Populus tremula

Ratelpopulier

Rode kornoelje | Cornus sanguinea

Rode kornoelje

Spaanse aak | Acer campestre

Spaanse aak (Veldesdoorn)

Taxus | Taxus baccata

Taxus

Vuilboom (Sporkehout) | Rhamnus frangula

Vuilboom (Sporkehout)

Wilde kardinaalsmuts | Euonymus europaeus

Wilde kardinaalsmuts

Wilde lijsterbes | Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

Zomerlinde | Tilia platyphyllos

Zomerlinde

Zwarte bes | Ribes nigrum

Zwarte bes

Zwarte els | Alnus glutinosa

Zwarte els

Nog niet alle plantensoorten zijn gedetermineerd en er volgen er nog meer, zoals de Egelantier, Wilde appel, Gele kornoelje, Wegedoorn, Bosroos, Sleedoorn, Winter linde en de Wilde peer...

Op de website van bomenwijzer kan je meer informatie vinden m.b.t. gewenste standplaats voor bomen zoals informatie m.b.t. het bodemtype en bodemvocht.

Bosplantsoen zijn kleine planten (bomen, heesters en struiken) met kale wortels zonder aarde. Bosplantsoen is alleen verkrijgbaar vanaf november tot maart. Sommige planten moeten na de aanplant een aantal jaar ondersteund worden met een plantstok.

Meer informatie?

Abonneer je op ons Youtube kanaal | Schrieverswold
Schrieverswold | Boom met blad