Bosaalbes | Ribes rubrum

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Bosroos | Rosa arvensis

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus

Niet Inheems

aanwezig in het Schrieverswold

Esdoorn

Fladderiep | Ulmus laevis

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Gelderse roos | Viburnum opulus

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Gewone es | Fraxinus excelsior

Inheems

aanwezig in het Schrieverswold

Gewone es

Gewone vlier | Sambucus nigra

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Gewone vogelkers | Prunus padus

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Glansmispel (Red Robin) | Photinia

Niet Inheems

aangeplant in het Schrieverswold

Glansmispel (Red Robin)

Hazelaar | Corylus avellana

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Haagbeuk | Carpinus betulus

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Schrieverswold | Groene boom bollen
Schrieverswold | Naaldboom | Spar
Schrieverswold | Groene boom
Hondsroos | Rosa canina

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Hulst | Ilex aquaifolium

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Kerspruim 'Nigra' | Prunus cerasifera nigra

Niet Inheems

aangeplant in het Schrieverswold

Kerspruim ‘Nigra’

Ratelpopulier | Populus tremula

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Ratelpopulier

Rode kornoelje | Cornus sanguinea

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Ruwe berk | Betula pendula

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Schietwilg | Salix alba

Inheems

aanwezig in het Schrieverswold

Schietwilg

Spaanse aak | Acer campestre

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Taxus | Taxus baccata

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Taxus

Vlinderstruik | Buddleja

Niet Inheems

aangeplant in het Schrieverswold

Vlinderstruik

Vuilboom (Sporkehout) | Rhamnus frangula

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Vuilboom (Sporkehout)

Wilde kardinaalsmuts | Euonymus europaeus

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Schrieverswold | Naaldboom
Schrieverswold | Boom | Wit
Schrieverswold | Drie groene bomen
Wilde liguster | Ligustrum vulgare

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Wilde lijsterbes | Sorbus aucuparia

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Winterlinde | Tilia cordata

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Winterlinde

Zachte berk | Betula pubescens

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Zomereik | Querus robur

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Zomerlinde | Tilia platyphyllos

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Zwarte bes | Ribes nigrum

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Zwarte els | Alnus glutinosa

Inheems

aangeplant in het Tiny Forest

Zwarte populier | Populus nigra

Inheems

aanwezig in het Schrieverswold

Nog niet alle plantensoorten die zijn aangeplant als bosplantsoen in het Tiny Forest van het Schrieverswold zijn gedetermineerd of gefotografeerd. Er volgen nog meer foto's en Tinypedia pagina's, zoals voor de Egelantier, Wilde appel, Gele kornoelje, Wegedoorn, Sleedoorn en de Wilde peer...

Op de website van bomenwijzer kan je meer informatie vinden m.b.t. gewenste standplaats voor bomen zoals informatie m.b.t. het bodemtype en bodemvocht.

Bosplantsoen zijn kleine planten (bomen, heesters en struiken) met kale wortels zonder aarde. Bosplantsoen is alleen verkrijgbaar vanaf november tot maart. Sommige planten moeten na de aanplant een aantal jaar ondersteund worden met een plantstok.

Meer informatie?

Abonneer je op ons Youtube kanaal | Schrieverswold
Schrieverswold | Boom met blad