Wilde lijsterbes

De Wilde Lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een fascinerende plant die de aandacht trekt door zijn sierlijke verschijning en ecologische waarde. Het is een inheemse boomsoort die vaak over het hoofd wordt gezien, maar die een onmisbare rol speelt in zowel de esthetiek van het landschap als in de ondersteuning van de biodiversiteit.

Taxonomie

Rijk: Plantae
De plant behoort tot het plantenrijk, dat een diverse groep van organismen omvat die fotosynthese gebruiken om voedsel te produceren.

Afdeling: Magnoliophyta
De Magnoliophyta, ook bekend als de bedektzadigen, omvatten een groot aantal plantensoorten, waaronder bloeiende planten.

Klasse: Magnoliopsida
Deze klasse omvat een breed scala aan planten, waaronder veel bekende bloeiende planten.

Orde: Rosales
De Wilde Lijsterbes behoort tot de orde Rosales, die onder andere ook bekende planten zoals rozen en appels omvat.

Familie: Rosaceae
De Rosaceae-familie herbergt diverse planten, waaronder fruitbomen, sierplanten en kruidachtige planten. De Wilde Lijsterbes deelt deze familie met onder andere rozen en aardbeien.

Geslacht: Sorbus
Het geslacht Sorbus is de thuisbasis van verschillende soorten lijsterbessen. De Wilde Lijsterbes is een van de prominente leden van dit geslacht.

Soort: Sorbus aucuparia
De wetenschappelijke naam van de Wilde Lijsterbes is Sorbus aucuparia. Deze soort wordt vaak aangeduid als de gewone lijsterbes.

Beschrijving van de Wilde Lijsterbes

De Wilde Lijsterbes is een middelgrote loofboom die inheems is in Europa en Azië. Het staat bekend om zijn karakteristieke samengestelde bladeren, die geveerd zijn met puntige deelblaadjes. In het voorjaar siert de boom zich met trossen witte bloemen die een aangename geur verspreiden en talloze bestuivende insecten aantrekken.

Na de bloei ontwikkelen zich kenmerkende oranje-rode bessen, die in de herfst een ware traktatie zijn voor vogels, met name lijsters, die dol zijn op deze voedzame vruchten. De bladeren veranderen in de herfst in prachtige tinten van geel, oranje en rood, waardoor de boom een visueel spektakel wordt.

Ideale bodem

De Wilde Lijsterbes gedijt het best in goed doorlatende bodems. Hoewel het redelijk tolerant is ten opzichte van de bodemgesteldheid, geeft het de voorkeur aan vochtige, zure grond. Het toevoegen van organisch materiaal kan de algehele gezondheid van de boom bevorderen.

Een pH-waarde tussen 5 en 6 is ideaal. Zure gronden bieden een geschikte omgeving voor de opname van voedingsstoffen door de wortels. Het is echter belangrijk te vermijden dat de bodem te compact wordt, omdat een goede drainage essentieel is voor het voorkomen van wortelrot.

Omgeving en standplaats

De Wilde Lijsterbes gedijt goed in zowel volle zon als lichte schaduw. Het is een veelzijdige boom die zich aanpast aan verschillende omgevingen. Een open plek met voldoende zonlicht zal echter de ontwikkeling van bloemen en vruchten bevorderen.

Deze boom is bij uitstek geschikt voor tuinen, parken en natuurlijke landschappen. Vanwege zijn bescheiden grootte, variërend van 5 tot 15 meter, past het goed in zowel grote als kleine ruimtes. Het is ook een populaire keuze voor vogelliefhebbers, aangezien de bessen voedsel bieden voor vogels, waaronder lijsters, kramsvogels, merels en spreeuwen.

Ecologische waarde

De ecologische waarde van de plant is aanzienlijk. De bloemen trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, wat bijdraagt aan de bevordering van de biodiversiteit. De nectar en het stuifmeel dienen als voedselbronnen voor deze insecten, waardoor ze een belangrijke rol spelen in het ecosysteem.

De bessen zijn een belangrijk voedsel voor vogels, vooral in de late herfst en winter wanneer andere voedselbronnen schaars zijn. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van vogelpopulaties, maar het maakt de lijsterbes ook tot een waardevolle schakel in voedselketens.

Bovendien biedt de boom een schuilplaats voor vogels en andere kleine dieren. De halfopen bladerkroon en takkenstructuur creëren een veilige omgeving voor nestelende vogels en andere fauna.

Wetenschappelijke naam

Sorbus aucuparia

Afmetingen

10-15 m hoog

Bodemtype

Weinig eisend, kan op arme gronden. Open en vrij lichte bodem bij voorkeur. De plant is bodemvaag maar verkiest licht zure, humusrijke zand-, leem- of veenbodems.

Bodemvocht

droge grond, bestand tegen korte overstroming

Gevoeligheid voor verdichting

gevoelig

In het Schrieverswold

Bij de aanleg van het Schrieverswold en het Tiny Forest hebben we 50 wilde lijsterbessen aangeplant als bosplantsoen.

Hoogte bij aanplant: +/-80 cm

Verwachte hoogte na 10 jaar: 5-6 m

Opmerking

De boom wordt lijsterbes genoemd omdat lijsters en andere vogels zoals de kramsvogel dol op de bessen zijn. De plant zorgt voor een goede voedselvoorziening voor vogels door de lange periode dat de plant bessen geeft. De kleuren van de bessen zijn prachtig in het Tiny Forest, we hebben van deze plant extra veel  bosplantsoen aangeplant vanwege de mooie bloei en groei.

Ontwikkeling in het Schrieverswold

Grafiek

Op een tablet of desktop computer wordt de ontwikkeling in een grafiek weergegeven.

Leer meer in onze Tinypdia